top of page


Mitt namn är Lena Gustavsson och har arbetat med silver- bronslera och glasfusing sedan 2007. Är PMC certifierad.

Är även certifierad i Art Clay (Art Clay Higher Diploma). 

Här kommer en förklaring vad Precious Metal clay är;

PMC står för Precious Metal Clay. Det tillverkas av Mitsubishi i Japan. De har patent på viktiga delar. PMC består av en kombination av vatten, bindemedel (en helt ogiftig naturfiber) och små partiklar av den rena metallen (storleken är så liten att den mäts i micron), antingen silver, guld eller platina. Bindemedlet och fukten gör att materialet uppträder som en lera. Principen är att man formar PMC till önskad form och hettar sedan upp det för att ta bort bindemedlet och sintra metallpartiklarna till en solid, homogen och ren metall.

Fortsättningsvis säger vi silvret, men principen är densamma för de andra metallerna.

Lägg märke till att silvret är rent silver (999/1000), inte ”gammalt” silver 835/1000 eller sterlingsilver 925/1000.

Jag arbetar även med glas, oftast med dichroiskt glas som kommer från grekiskan och betyder två färger. Glaset innehåller flera lager av kvartskristaller och metalloxider. Jag använder glas med COE 90, 96 och 104.

År 2013 och 2015 var jag på vidareutbildning på Bead&Button Show, Delta Center, Milwaukee Wi, USA

bottom of page